“… Komornik Sądowy, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu.”

Ustawa o komornikach sądowych, Art.1,3